Cizre Kalesi Restorasyonu


Projede  yapının ve alanın gerek kültür turizmi, gerek açık hava müzesi gerekse rekreaktif amaçlı kullanım kararı ışığında gezilebilmesi için bir senaryo-kurgu oluşturulması hedeflenmiştir. Gezi sırasında hem dinlenme hem de açık sergi, festival, açık konser alanları ve yazlık sinema gibi aktivitelerin yapılmasının planlandığı, farklı amaçlara yönelik kullanım imkanları oluşturacak odaklar önerilmiştir.

İşlevsel müdahale kararlarının hayata geçirilebilmesi için  gerekli fiziksel müdahaleler 5 ana başlıkta toplanabilir. Dolayısı ile restorasyonun yapının kendi özelliklerinden yola çıkarak yeni işlevi ile  çalıştırılarak karar verilen müdahalelerin bir bütünlük içinde ve aşamalar halinde gerçekleştirilmesi ön görülmüştür.

Ana müdahale başlıkları ise şöyledir.

1. Bitkilenmenin giderilmesi
2. Taşların temizliği
3. Derz boşalmalarının onarımı
4. Cappıng  uygulaması
5. Çelik iskelet duvar tahkimatları rilmiştir.