Bayrampaşa Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi

Çalışma alanının Bayrampaşa İlçesi TEM bağlantı yolu kuzeyinde kalan kısmı İsmetpaşa Mahallesi, güneyinde kalan kısmı ise Yenidoğan Mahallesi sınırlarındadır.

Onanma aşamasındaki 1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli üst ölçekli planlarda: Bayrampaşa; metropol merkezi gelişme alanı olarak; proje alanı ise; ?Düzensiz Gelişmiş, Deprem Riski Altında Çok Yüksek Yoğunluktaki Yenilenmesi Gereken Alanlar? olarak değerlendirilmiştir.

Büromuzca yapılan çalışmalarda da, proje alanında; gerek kentsel doku, gerekse yapı olarak korunacak ve/veya sağlıklılaştırılacak alan saptanamamış; üst ölçekli plan öngörülerine uygun olarak, dönüşümün ?yıkıp-yeniden yapma? biçiminde uygulanması doğru bulunmuştur.