Keyvanbey Vakfı İş Merkezi

Keyvanbey Vakfı İş Merkezi Projesi, Gaziantep ili, Şahinbey ilçesinde, kentsel sit alanı sınırında bulunmaktadır. Proje tasarımındaki temel arayış, tarihi dokudan esinlenerek günümüzün dokusunu yansıtmaktır. Binanın oturduğu alanın tarihi fonksiyonunun camlı kahve olduğu bilinmektedir. Bu veri, sınırında bulunan kentsel sit alanı dokusuyla beraber tasarım anlayışına yön vermektedir. Keyvanbey Vakfı İş Merkezi projesi tasarımı, mevcut imar  planına göre 3 bodrum katı, 1 zemin kat, 1 asma kat, 3 normal kat ve 1 çatı katından olarak oluşmaktadır. Giriş ve zemin katı alışveriş amaçlı iş yeri olarak, normal katlar ise ofis fonksiyonu olarak önerilmiştir. Yapının ön izni alınmış olup, Gaziantep Mimarlar Odası Şubesi ve bağlı olduğu ilçe belediyesince sunulduğu hali ile onanmıştır.