Esenler Dörtyol Mevkii Meydan Projesi

Planlama alanı 18 mahalleden oluşan Esenler ilçesinde, yerel bir odak olan Esenler Dörtyol Mevkii?ndedir.
Proje alanında, Hâlihazır ve kadastral durum, Mülkiyet durumu, Dolu-boş ilişkileri, Jeolojik yapı ve yerleşime uygunluk, Teknik alt yapı, Fiziksel çevre analizleri; Arazi kullanımı, Mevcut yapı kullanımı, Mevcut yapı kat kullanımı, Yapı kat adetleri, Yapı cinsleri, Yapı durumu, Kültür ve tabiat varlıkları envanteri analiz çalışmaları detaylı bir şekilde yapılmıştır.

Mevcut durum saptaması ve problem tanımı yapıldıktan sonra, Esenler Dörtyol Mevkii Meydan Düzenlemesi Projesi çalışmaları kapsamında 1/1000 ölçekte 2 farklı tasarım önerisi geliştirilmiştir.