Çağlayan Meydanı Çevresi Düzenleme Fikir Projesi

Çağlayan meydanı düzenleme projesinin temel çıkış noktası, alanda baskın bir konuma sahip olan adliye sarayından esinlenerek ortaya koyulmaya çalışılan özgürlük ve tutsaklık kavramlarıdır. Özgürlüğün en belirgin metaforu olan martı tasarım ile tamamen bütünleştirilmeye çalışılmıştır. Tasarımdaki genel anlayış, bozuk ve düzensiz yapılaşmanın yeniden insan odaklı olarak dönüştürülmesi; altyapı ve buna bağlı olan yönlendirmelerin martı meraforu ile şekillendirilmesidir. Meydan oluşturulurken multi-foksiyonel tasarım kriterleri temel alınmıştır. Büyük gruplar ve bireysel kullanıcılar için değişken fonksiyon akış şemaları ile senaryolar kurgulanmıştır. Arazi yapısının da izin vermesi ile birbirinden kopuk olmayan değişik yükseltilerde platformlar oluşturulmuştur. Bu platformlarda su, sert zemin ve yeşil doku kullanılmış olup mevsimsel olarak bu platformlar su yüzeylerinden oturma alanlarına, buz pateni pistinden gösteri sahnelerine kadar değişen bir kullanım yelpazesi sergileyebilmektedir.