Gaziantep Kilis Yolu – Konut Alanı Kentsel Tasarım Projesi

Çalışmanın amacı, tükettiği enerjiyi minimuma indiren ve tükettiği enerjinin bir kısmını doğal kaynakları ve atıkları ile geri kazanabilen mahalle oluşturarak, koruma kullanma dengesinin kurulduğu, yerel potansiyellerinin değerlendirilmesine ve kırsal yerleşmelerin gelişimine örnek teşkil eden, davetkâr bir kentsel mekân tasarlamaktır.

Çalışma kapsamında, doğal yapı ve çevre, çalışma alanında yer alan/alacak yapılar , sosyo-ekonomik yapı, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması, ulaşım bağlantıları, tarım alanları, rekreasyon alanları ve yeşil alanlar, kentsel teknik altyapı konu başlıklarında hedefler ve stratejiler geliştirilmiştir.

MOTTO TPU tüm proje sürecinde proje ortağımız olarak yer almıştır.