Gaziantep Devlet Demir Yolları Kentsel Tasarım Projesi

Arazi konumu itibarı ile kentin içinde kalan Devlet Demir Yolları arazisidir. Kentsel tarihi bellek açısından önemli bir alandır.

Kentsel tasarımda, alan fonksiyon dağılımının belirlenmesinde kent bütünün ihtiyaçları ve alışkanlıkları dikkate alınmıştır.
Alan içerisinde demiryollarına ait tarihi gar binaları, atıl durumda boş alanlar bulunmaktadır.
Alanın ulaşım bağlantılarının keşişim noktasında yer alması kentsel ulaşımın sürekliliği için önemlidir.

Tarihi ipek yolu alanın kuzeyinden geçmektedir. Alanın mozaik müzesi ile tarihi kent merkezinin arasında bulunması kuzey-güney aksında sürekliliği sağlayacak bölge olarak öne çıkmasını sağlamıştır.

Tasarımda, alanın kent içerisinde üstleneceği fonksiyonlar temel yaklaşımı belirlemiştir.
Ana fonksiyonlar; geçiş alanı olarak kent merkezi ile Gaziantep Mozaik Müzesini bağlayarak, kentin rekreasyon ihtiyaçlarını alışkanlıkları doğrultusunda karşılaması hedeflenen yeşil alan, ticaret ve turizm alanları ve ulaşımın toplanıp dağıldığı ulaşım odağı olarak sıralanabilir.
Mimari tasarımlar ve peyzaj tasarımı ekolojik yaklaşımlı planlanmış, enerji verimliliği temel prensip olarak belirlenmiştir.
Aydınlatma tasarımı peyzaj ve mimari tasarım ile bütünlük yaratacak şekilde özel olarak projelendirilmiştir.
Devlet Demir Yolları alanında Gaziantep kentinin imajını ve marka değerini güçlendirecek ve farklılık yaratacak bir kentsel mekan oluşturmak hedeflenmiştir.