İzmir – Bayraklı Toplu Konut Projesi

İzmir Bayraklı’da yer alan toplu konut projesi, alanın rehabilitasyonunu sağlama amacı ile EGE-KOOP’ a tasarlanmıştır. Çevredeki mevcut binalarla olan ilişkisi gözetilerek farklı kotlar planlanmış ve seyir teraslarına imkan veren bir biçimde basamaklandırılmıştır. Yeşil ve su öğeleri ağırlıklı bir peyzaj çözümü yapılmış olup projenin ‘doğal’ kurgusunu tamamlamıştır.