Gaziantep Sanat Merkezi

ÖDÜLLER

* İ.T.Ü. Taşkışla Mimarlık Fakültesi Kentsel Araştırma Enstitüsü En İyi Restorasyon Ödülü

* Sign of The City Ödülleri – En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma Ödülü

* Gubbio ödüllerine Yunanistan ve Türkiye bölgesinden katılıma değer gösterilen iki projeden birisi (Diğeri – Malatya Battalgazi Eski Redif Kışlası)

* Tarihi Kentler Birliği Süreklilik Ödülü

Cumhuriyet dönemi mimarisini en iyi biçimde yansıtan yapı son yıllarda Hükümet Konağının ve Adliyenin taşınması ile birlikte işlevini kaybetmiş ve atıl bir vaziyette eskimeye bırakılmıştır. 2015’te başlanan restorasyon çalışmalarının projelendirmeleri tamamlanıp inşa süreci başladı. Süreç içerisinde, toplam 10.000 m² inşa alanına yayılan yapının daha önceki fonksiyonlarının bellek izleri olarak muhafaza edilmesine ve aynı zamanda yeni kazanacağı fonksiyonlara en iyi biçimde hizmet edebilmesine yönelik tasarım kararlarını verip, uygulaması sırasında başında bulunan Proje Mimarı Erden Güven, mimari elemanların tamamına yakınını bu merkez için tasarlayıp, uygulamaya geçirtmiştir. Mimari konsept olarak yenileme çalışmalarında, Dülük Antik kentinden günümüze Gaziantep kentinin üzerine oturduğu çok katmanlı ve binlerce yıla yayılan kültürel mirasına göndermelerde bulunulmuştur. Bu çok sesli göndermeleri tek bir dilde birleştirmeyi kendisine misyon edinen proje mimarı bu konuda konsept dilini oluştururken Zeugma Antik Kentinin kendine has mozaik dilinden esinlenmiş, amorf parçaların bir arada ortak bir dille anlatım yakalayarak oluşturduğu mozaik kültürünün genel temasını çağımıza uygun biçimde geri dönüşümü mümkün olmayan temperli cam malzemelerle ve metal profillerle tekrar ele almıştır. Yer döşemelerinde dökme mozaik tekniği ile taş yerine yaklaşık 100 ton temperli cam kırığı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, yine aynı atık cam malzemelerden yapılmış olan döşeme bordürleri, Gaziantep kentinde bulunan Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezinde bulunan bağımlı çocuklara ve Kadın Sığınma Evindeki kadın misafirlere sosyal hayatla barıştırma ve meslek edindirme amaçlı yapılan çalışmalarla birlikte ele alınmış ve orada tedavi gören gençler tarafından elle yapım tekniği uygulanarak yapılmıştır.