Hakkımızda

   Erden Güven – Kurucu Ortak | Mimar  / 

 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olan Erden Güven, mesleki yaşamına önce projecilikle başladı. Çeşitli şantiyelerde şantiye şefliği, taşeronluk, müteahhitlik vb. faaliyetlerle “geçiştirdikten” sonra tekrar mimarlık yaşamına döndü.  Türkiye’deki önemli anıtsal yapılardan (Cizre Kalesi, İstanbul Rumeli Hisarı, Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Aziz Bedros Kilisesi, Gaziantep Şıh Fetullah Külliyesi) bir dizi kültür varlığı eserin rölöve ve restorasyon projelerini hazırladı. Bunların yanı sıra dört ve beş yıldızlı otel projeleri, iş merkezleri, plazalar, sağlık yapıları, çeşitli konut projeleri ve kentsel dönüşüm kapsamında da kentsel tasarım projelerine imza attı.Özellikle son yıllarını sürdürülebilir mimarlık üstüne yaptığı çalışmalarla değerlendirmektedir. Bu anlamda Türkiye’ nin ilk pasif yapısını Alman bir meslektaşı ile birlikte Gaziantep de projelendirmiştir. Ayrıca bu şehirde kentsel ölçekte ekolojik tasarımlar yapıp dünyadaki en büyük ekolojik  şehir planının  yapılmasına öncülük edip mimarların   tasarım kriterlerine referans vermesi için,ekibi ile birlikte  yaklaşık 300 sayfalık bir ekolojik kentsel tasarım rehberi hazırlamıştır. En önemli son dönem projelerinden bir diğeri ise yapı malzemelerinin önemli bir kısmında atık değerlendirme ve dönüşümünü kullanarak Gaziantep de yaptığı eski bir adliye binasının sanat merkezine çevrildiği yapısıdır.

Türkiye nin en önemli vakıflarından birisi olan ÇEKÜL ( Çevre ve Kültür varlıklarını koruma vakfı ) de yüksek danışma kurulu üyesi olarak bu vakfın akademisinde eğitmenlik yaparak Tarihi Kentler Birliğine katkı vermeye çalışmaktadır..Ayrıca  zaman zaman  ulusal ölçekte konferans,söyleşi ve çalıştaylara davet alıp sunumlar yapmaktadır.

  Serdar  Nizamoğlu – Kurucu Ortak | Şehir Plancısı  /Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (1988) Ankara- Sincan Belediyesi (2 yıl) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Planlama Şube Müdürlüğünde 18 yıl olmak üzere toplam 20 yıl yerel yönetimlerde elde edilen iş deneyimi bulunmaktadır. 2007 yılında kurumdan isteği ile ayrılması sonrasında 4 yıl süre serbest şehir plancısı olarak planlama, tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ankara Metropoliten Alan Planlama Çalışmalarında yer almış, planlama alt komisyonlarında görev üstlenmiş, planın üst yönetimle paylaşım sürecinde yer almıştır. Ankara kent bütünü analiz çalışmaları yönetmiştir. Fransa Kalkınma Bankası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ortak olarak hazırladıkları iklim değişikliği eylem planı kapsamında Ekolojik Kent Tasarım Rehberi hazırlık çalışmaları, sürdürülebilir kentsel yaşam alanları, uygulamaları alanında öncü örnek bir uygulamanın planlama ve tasarım süreçlerinin yöneticiliği yapmıştır. Şu an  kurucu üyelerinden olduğu  EG’de , şehir plancısı olarak çalışmaktadır.

 Dr.Ceyda Bakbaşa | Şehir Plancısı                                                    Evrim Faydalı | Şehir Plancısı       
  Mustafa Yelken | Mimar-Restoratör                                       Neyran Erdönmez |Y.Peyzaj Mimarı  
   Büşra Polat | İç Mimar                                                              Ekin Güven | Mimar